Επικοινωνία

Πάντα εδώ για εσάς

Confidentia Trading GmbH

Πιστοποιημένη κατά ISO 9001 εμπορική εταιρεία ιατρικού και ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού

Liebigstr. 5
85757 Karlsfeld

Tel.: +49 (8131) 998 09 70
Fax: +49 (8131) 998 09 75
E-Mail: info@confidentia-trading.com

Confidentia Trading GmbH

Έδρα Δρέσδης
Ο συνεργάτης σας στον τομέα της υγιεινής

Collenbuschstr.11
01324 Dresden

Tel.: +49 (351) 266 61 636
Fax: +49 (351) 266 61 878
E-Mail: sachsen@confidentia-trading.com