Ποιοι
είμαστε

Confidentia στα λατινικά σημαίνει Εμπιστοσύνη.

Το όνομα της εταιρείας περιγράφει με μία λέξη αυτό που χαρακτηρίζει την Confidentia Trading GmbH από το 2017. Ως προμηθευτές πιστοποιημένοι κατά ISO 9001 και ISO 14001, παρέχουμε στους πελάτες μας ιατρικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστατευτικές μάσκες, ιατρικά γάντια μιας χρήσης, προστατευτικές ενδυμασίες, δοκιμές αντιγόνου και απολυμαντικά.

Η εταιρική
μας φιλοσοφία
5 εξαιρετικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ομάδα της Confidentia Trading GmbH.

Πίστη στη φιλοσοφία

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία μας: "Να βοηθάς όπου χρειάζεται", η παροχή  εξατομικευμένων λύσεων στους πελάτες μας είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας. Πολλά αλλάζουν - και οι νέες προκλήσεις απαιτούν νέες, προσανατολισμένες στο μέλλον
λύσεις.

Ειδικά σε αυτούς τους καιρούς, η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ταχύτητα είναι πολύτιμα πλεονεκτήματα. Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας όπως θα θέλαμε να αντιμετωπίζουν και εμάς. Για εμάς αυτό σημαίνει:

Περιβάλλον & Ποιότητα

Η Confidentia Trading GmbH έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί σύμφωνα με το ISO 14001 (περιβάλλον) και το ISO 9001 (ποιότητα).

Η πιστοποιημένη διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με το DIN ISO 9001 διασφαλίζει σταθερά υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών - δίνουμε προσοχή στην υψηλή ποιότητα και διαθεσιμότητα των αγαθών κατά την αγορά και φροντίζουμε εκ των προτέρων για πλήρεις πληροφορίες προϊόντων και τεκμηριωμένες πιστοποιήσεις. Το ISO 14001 απαιτεί από εμάς στην Confidentia Trading να λαμβάνουμε υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, να αναπτύσσουμε μια στρατηγική για την περιβαλλοντική συμμόρφωση και να βελτιώνουμε συνεχώς τα συστήματα και τις προσεγγίσεις μας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Αξιοπιστία

Δεν χρειάζονται λόγια, μόνο πράξεις! Σε εμάς, ο πελάτης ενημερώνεται αμέσως για τι είναι εφικτό - σε ποια τιμή και σε τι χρόνο.

Τα εμπορεύματα αποστέλλονται το αργότερο την επομένη της παραγγελίας. Αποθηκεύουμε τα προϊόντα μας σας δικές μας αποθήκες και οι αποστολές γίνονται από την έδρα μας στο Karlsfeld, κοντά στο Μόναχο, εντελώς ανεξάρτητα.

Αξιοπιστία έδρας

Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας με τους πελάτες μας βρίσκονται στη Γερμανία και όχι στην Άπω Ανατολή.

Σταθερότητα

Για εμάς αυτό σημαίνει: θέλουμε η εταιρεία μας να αναπτυχθεί υγιώς! Διαθέτοντας συνέπεια και επιχειρηματικό πνεύμα, γνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στους υπαλλήλους μας.

Bahadir Cakir
Διαχείριση αποθήκης